Metoder for ansiktsløftning (ansiktsløft)

I løpet av de senere årene har et antall ulike metoder for ansiktsløftning blitt utviklet. Alle med sine spesifikke fordeler og ulemper. Målsetningene med de ulike metodene er alltid å oppnå beste mulige resultat med enklest mulig inngrepsteknikk.

Metoder for ansiktsløftning (ansiktsløft)De fleste kirurger er imidlertid enige om at man for å oppnå et bra og varig resultat også må løfte ansiktets underliggende struktur gjennom et såkalt SMAS-løft. Mindre invasive og forenklede metoder som ”Mini-Lift” eller ”French-Lift” hvor kun hud tas bort resulterer ofte i begrensede resultat med kort varighet.

I enkelte tilfeller benyttes begrepet hel ansiktsløftning (fra engelsk full facelift), noe som innebærer hele ansiktet, fra panne til hals. I det daglige benyttes begrepet ansiktsløftning om behandling av de nedre 2/3 av ansiktet (fra øynene til halsen). En hel ansiktsløftning (full face) innebærer i tillegg også operasjoner i pannen og øyelokkene i form av for eksempel øyelokksplastikk » og panneløft ».

Det finnes med denne bakgrunnen i hovedsak to virkningsfulle metoder for å gjennomføre en ansiktsløftning. Begge går ut på å løfte og strekke så vel ansiktshuden som ansiktets underliggende lag/strukturer (SMAS) som består av bl.a. fettdepoter og muskulatur.

Ansiktsløftning

Metoder for ansiktsløftning (ansiktsløft)Den vanligste metoden for et ansiktsløft innebærer det mest omfattende av de to kirurgiske inngrepene, men muliggjør også de mest betydningsfulle og varige behandlingsresultatene.

Metoden egner seg for pasienter med alderstegn som har kommet langt, som dype furer ved nesen (nasolabial fure), kinnposer og der også de nederste delene av ansiktet berøres i form av tung hals (såkalt kalkunhals) og for slapp kinn/hakelinje (hamsterposer).

Inngrepet benyttes for å strekke mellomansiktet og en forslappet halsmuskel inkludert huden fra halsen, haken, kinnbenet og videre opp til rett under øyene.

Mellomansiktsløft

Den andre og mindre omfattende metoden for ansiktsløft kalles mellomansiktsløft. Metoden egner seg best for yngre pasienter som ikke har altfor tung hals eller allmenn slapphet i den nedre tredjedelen av ansiktet.

Et mellomansiktsløft inngår som en del av en ansiktsløftning med den målsetningen å løfte opp nedsunket kinnvev, munnviker og for å minske avstanden mellom nesen og munnen.

Ved å utføre mellomansiktsløftet separat kan samme effekter som ved en ansiktsløftning oppnås i ansiktets midterste tredjedel, men med betydelig kortere arr og mildere etterløp.

Andre metoder for ansiktsløft

Som tidligere nevnt utfører enkelte klinikker ansiktsløft med andre mindre omfattende metoder. Til disse hører et såkalt miniløft, trådløft, short-scar løft m.fl.

Disse behandlingene kan ha en ansiktsløftende effekt, men ansees av mange kirurger å ikke gi tilstrekkelig omfattende eller varige resultater nok til å betraktes med i sammenhengen om egnede behandlingsalternativer.

Kompletterende behandlinger

Da en ansiktsløftning kun behandler ansiktets nedre 2/3 kombineres behandlingen i blant med en øyelokksplastikk eller et panneløft som begge to går på ansiktets øvre tredjedel (s.k. hel ansiktsløftning – eng. full face).

For å ta hånd om øvrig rynkethet eller pigmentforandringer benyttes i blant ulike typer peeling, slipning, laser og/eller innsprøytningsbehandlinger med Botox, alt. vevsfillers eller eget kroppsfett.

Sammenfatning av metodene for ansiktsløft

En ansiktsløftning kan kun behandle ansiktets nedre to tredjedeler. Målsetningen med et ansiktsløft bør alltid være et glattere ansikt med en veldefinert hakelinje uten heng på halsen og et mer åpent og gladere uttrykk rundt munnen. Dette kan i hovedsak oppnås ved hjelp av to metoder.

ansiktsløftning (ansiktsløft)Ansiktsløftningen som behandler ansiktets nedre to tredjedeler eller gjennom ansiktsløftet som behandler den midterste tredjedelen av ansiktet. Uansett metode er det viktig at også ansiktets dyper alg (SMAS) løftes og fikseres under inngrepet.

Hver pasient er unik og må bedømmes ut fra hans/hennes forutsetninger og behov. Samtalen mellom deg og plastikkirurgen din avgjør hva som er mulig og egnet for akkurat deg.

Varje patient är unik och måste bedömas utifrån hans/hennes förutsättningar och behov. Samtalet mellan dig och din plastikkirurg avgör vad som är möjligt och lämpligt för just dig.

Egnede kandidater for ansiktsløftning

Den best egnede kandidaten for en ansiktsløftning er en mann eller en kvinne hvis mellomansikt og hals har begynt å bli slapp, men med hud som fremdeles har en viss elastisitet og med en sterk og veldefinert underliggende struktur. Individer som er kraftig overvektige er som oftest ikke egnede kandidater.
De fleste pasientene er i førti- til sekstiårsalderen, men ansiktsløft kan med fordel utføres på personer i både sytti- og åttiårsalderen.

Et ansiktsløft kan få deg til å se både yngre freshere ut, noe som mange ganger leder til en bedre selvfølelse og et større velbehag. Det kan imidlertid ikke helt forandre utseendet ditt og dessverre ikke gi deg tilbake din ungdommelige helse og vitalitet. Så før du bestemmer deg for å gjennomgå en ansiktsløftning, tenk gjennom forventningene dine og diskuter dem med kirurgen din.

« Introduksjon til ansiktsløftning | Slik går en ansiktsløfting til »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!