Fettsuging med tradisjonell metode

Fettsuging har blitt utført siden 70-tallet. I begynnelsen benyttet man en veldig enkel og veldig logisk metode, man stakk kun inn et hult metallrør koblet til en vakuumsuger i fettlageret under huden. Når metallrøret befant seg i fettlageret slo man i stykker fettstrukturene ved å føre metallrøret fram og tilbake hvorpå fettcellene løsnet og kunne suges ut.

tradisjonell fettsugingNår kirurgene i ved denne metoden førte metallrøret fram og tilbake gjennom fettlageret kunne han/hun ikke unngå å kappe av en relativt stor andel av de blodkar som finnes i fettlageret. Dette forårsaktet store blødninger som i sin tur kunne lede til hovenhet, blåmerker og blod og væsketap. Arbeidet var slitsomt for kirurgen og det kunne være vanskelig å avgjøre hvor mye fett som skulle fjernes, noe som igjen øket risikoen for ujevnheter.

Det store trauma som vevet ble utsatt for og det store væsketapet som oppstod under en fettsuging førte til et temmelig ubehagelig postoperativt forløp for pasienten med omfattende hovenhet, blåmerker, smerte og påfølgende behov for fri til å innhente seg.

Forbedrede metoder innen tradisjonell fettsuging

Selv om de grunnleggende prinsippene i fremgangsmåten ved en tradisjonell fettsuging i stor grad er de samme i dag, har teknikkene blitt forbedret og utviklet med tanke på å gjøre dem enklere, sikrere, mer effektive og skånsommere enn tidligere.

Fra tørr til våt fettsuging

Den første og største forandringen innebærer at man nå anvender en spesiell væskeløsning, en såkalt kleinløsning som man injiserer i fettlageret før man påbegynner fettfjerningen. Denne prosessen kalles for infiltrasjon.

Fra tørr til våt fettsugingKleinløsning består av saltvann, bedøvelse og adrenalin. Væsken som sprøytes inn for fettvevet til å utvide seg, noe som gjør det lettere å fjerne og minimer væsketapet samtidig som adrenalinet gjør at blodkarene trekker seg sammen. Dette minsker risikoen for blødning med påfølgende hovenhet og blåmerker.

Hvor mye væskeløsning som injiseres varierer avhengig av mengden fett som skal fjernes, behandlingsområdet, samt kirurgenes preferanser. Det kan dreie seg om tre ganger så mye som mengden fett som skal fjernes, like mye eller mindre.

Tørr fettsuging forberedes i motsetning til våt fettsuging uten å gå inn i fettvevet med noen væskeløsning. Denne metoden benyttes ikke lenger. I USA benyttes i blant begrepene ”wet” og ”super wet” liposuction. Disse navnene viser kun til hvor mye væskeløsning som brukes og det gjøres sjelden noen forskjell mellom begrepene ved europeiske klinikker.

Ultralyd som bryter ned fettcellene

Under fettsugingen slås fettstrukturene i stykker ved hjelp av den mekaniske kraften som kirurgen benytter seg av for å føre sonden fram og tilbake i fettlageret. I de myke områdene går dette relativt enkelt, men i hardere områder med mer fiber (mye bindevev) som for eksempel mage, hofter eller rygg kreves det både mer kraft samtidig som at det kan være vanskeligere å løsne fettet så det kan suges ut.

Ved fettfjerning av store fettdepoter eller i fiberrike områder bearbeider man derfor i blant fettet ved hjelp av en sonde utstyrt med en ultralydsender innen det suges ut. Ultralydsbølgene bryter ned fettet slik at man senere kan suge ut det “smeltede” fettet på en enklere måte.

Fettsuging med hjelp av ultralyd tar på grunn av dette ekstra momentet litt lenger tid og er derfor noe dyrere. Den anses som mer effektiv for fjerning av store mengder fett eller ved behandling av hardere, mer fiberrike områder. Metoden anses også som mer effektiv ved andregangsinngrep. Den gir i tillegg en viss oppstramming i huden i det behandlede området.

Med prosedyren følger også en forhøyet risiko for indre og ytre brann- og nerveskader. I USA kalles denne metoden for UAL – Ultrasound-Assisted Liposuction.

Vibrasjoner forenkler kirurgens arbeid

Vibrasjoner forenkler kirurgens arbeidFor å bryte ned fettlageret slik at fettcellene kan suges ut har kirurgen tidligere vært tvunget til å stole på sin egen armstyrke. Dette har vist seg å være slitsomt og kan også ifølge enkelte kirurger øke risikoen for ujevnheter. For å løse dette problemet har man utviklet en sonde som drives med en liten motor hvis vibrasjoner gjør kirurgens arbeide lettere.

Å benytte en vibrasjonsforsterkende sonde gjør at behandlingen går noe fortere, men det er på samme tid en større påkjenning på vevet. Fettsuging ved hjelp av en motorforsterket sonde kalles i USA for PAL – Power Assisted Liposuction.

På grunn av at denne metoden gir piggere kirurger og at det går lettere å føre sonden gjennom fettlageret mener mange som benytter denne metoden at den til slutt gir et jevnere resultat eller i det minste minsker risikoen for synlige ujevnheter.

Sluttdel om metoder for tradisjonell fettsuging

Som pasient er det bra å vite at en moderne fettsuging utført med en tradisjonell metode utføres med våt teknikk og dersom det er behov for det – ved støttet av ultralyd.

Om kirurgen har tilgang til en motordrevet sonde er du forsikret om at det er den seneste teknikken for tradisjonell liposkulptur som er tilgjengelig ved klinikken – og da også for deg. Metodevalget som kirurgen gjør er derfor ikke et resultat av klinikkens begrensede ressurser, men av dine behov.

« De ulike metodene for fettsuging | Fettsuging med laser (laserfettsuging) »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!