Leppeforstørrelse med leppeimplantat

Leppeimplantat

Leppeimplantat brukes for å gi en permantent forstørrelse av leppene.

Leppeimplantat anvendes med den målsetning å oppnå permanent leppeforstørrelse. De leppeimplantatene som er tilgjengelige kan deles opp i to hovedgrupper – syntetiske og naturlige leppeimplantat.

I Europa er de syntetiske implantatene uvanlige og vi har derfor valgt at denne siden i hovedsak skal fokusere på de naturlige leppeimplantatene.

Et naturlig leppeimplantat består per definisjon av enten kroppens egne materialer eller av materialer som er utvunnet fra naturlig vev.

Fordelen med benyttelse av disse materialene er at de har gode muligheter til å leges inn i det eksisterende vevet og kan på dette viset bli en del av kroppen. Denne egenskapen er samtidig ulempen med disse implantatene, da de risikerer å absorberes (forvitre) over tiden (innen ett til tre år). De kan også delvis forvitre noe som kan gi opphav til synlige ujevnheter.

De ulike implantatstypene for leppeforstørrelse

Det finnes i hovedsak tre ulike typer naturlige implantasjonsmateriale for leppeforstørring – egen lærhudsremse, egne fettceller eller såkalt Allodermimplantat. Hver og et av disse benyttes for de samme målene, men har litt ulike egenskaper. En nærmere presentasjon av disse følger under.

Lærhudsimplantat

Denne implantatstypen kalles også for derma-fettimplantat og består av en underhudsremse som utvinnes fra pasientens dypere hudlag, i den såkalt lærhuden. Denne remsen består av fett – og bindevev og formes etter ønsker og føres inn i leppen. Dette har flere fordeler. Til disse hører det at det gir et naturlig resultat uten risiko for allergiske reaksjoner eller frastøting av implantatet.

Ved operasjonen henter kirurgen ut en remse lærhud med fettvev, vanligvis fra lysken eller skinkefolden (implantatet). Implantatet tilpasses og føres senere inn i leppen gjennom små snitt i munnvikene.
Ulempene med denne metoden er at pasienten får et lite arr der implantatet hentes, samt at det finnes en relativt stor statisk risiko (ca 50%) for at implantatet helt eller delvis forsvinner med tiden. Forutsetningene for at en større del av volumet av implantatet består i leppen er dog bedre enn ved injeksjon av egne fettceller.

Kroppens egne fettceller

Fettceller fra egen kropp kan suges ut og senere injiseres i leppene ved hjelp av en sprøyte. Metoden er spesielt populær blant pasienter som føler motstand mot å føre inn fremmed materiale i kroppen.

fettinjeksjoner-LeppeforstorrelseForuten at selve injeksjonsproduktene hentes fra ens egens kropp og dermed er helt naturlig er også håpet at også de fettceller som injiseres i leppene skal leges inn i vevet og på dette viset gi et varig resultat.

Inngrepet innebærer rent praktisk at en mindre mengde fettceller suges ut fra et sted på kroppen (normalt sett fra magen eller innsiden av kneet), behandles og injiseres senere i leppene.

For mer omfattende informasjon om utvinning og injeksjoner av kroppens egne fettceller henviser vi til informasjonssiden om Injeksjonsbehandlinger ».

Allodermimplantat

AlloDerm er et implantatprodukt fra foretaket Lifecell som består av menneskelig vev framstilt av donert hud. I begynnelsen ble Alloderm utviklet og benyttet for behandling av brannskader, men dets bruksområde ble snart utvidet og Alloderm benyttes nå av plastikkirurger over hele verden. Bruk av Allodermimplantat i dag er imidlertid veldig begrenset på plastikkirurgiske klinikker i Europa.

Syntetiske leppeimplantat

Syntetiske leppeimplantat benyttes i veldig begrenset utstrekning for leppeforstørrelse på nordiske klinikker, men forekommer på det internasjonale markedet og gis derfor noe dekning i informasjonen her.

Syntetiske leppeimplantatDisse leppeimplantatene, såkalte Gore-teximplantat blir framstilt av en medisinsk versjon av materialet ePFTE (Gore-tex) – i grunnen samme material som benyttes i regnjakker. Denne ikke-reaktive polymer har vært i bruk innen kirurgisk medisin i 25 år. Det implantatet som benyttes for leppeforstørring består av en 2-3 med mer tykk gore-tex slange av samme slag som benyttes i blodkarsproteser. Implantatet føres inn på samme måte som ved fett- /lærhudsimplantasjon.

Bakgrunnen for å benytte et Gore-tex implantat for leppeforstørring er at de gir et permanent resultat. Ulempen er at Gore-teximplantatet i enkelte tilfeller kan kjennes/ oppleves som litt harde og unaturlige noe som gjør at mange plastikkirurger kun velger å sette inn disse i underleppen. En annen ulempe med disse implantatene er at de begynner å ”vandre” som et resultat av kroppens forsøk på å støte bort unaturlige objekter. De er også vanskelige å fjerne i etterkant om pasienten skulle ombestemme seg eller om en komplikasjon skulle oppstå.

Det finnes også injiserbare produkter som ikke absorberes (brytes ned) av kroppen, men forblir permanente på injeksjonsplassen. Disse kalles derfor i blant for injiserbare implantat. Du kan lese mer om disse produktene på informasjonssiden om Injeksjonsbehandlinger ».

Slik gjennomføres en leppeforstørring med leppeimplantat

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan en leppeforstørrelse med naturlige vevsimplantat (eget fettvev/ lærhud, Alloderm eller tilsvarende) utføres. For mer utførlig informasjon om hvordan en leppeforstørrelse gjennom utvinning og injeksjoner av egne fettceller utføres henviser vi til informasjonssiden om Injeksjonsbehandlinger ».

Planlegging før leppeoperasjonen

Planlegging før leppeoperasjonenVed den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å bedømme din generelle helsetilstand, undersøke leppene dine, diskutere forventningene dine, vise bilder og forklare hvilke metoder som kan benyttes for å oppnå de ønskede forandringene på best mulig vis. Vær oppriktig og ærlig i din samtale med kirurgen din og krev samme oppriktighet og ærlighet fra han/henne i sine forklaringer og svar.

Et tips fra mange erfarne plastikkirurger til pasienter som vil gjennomføre en permanent leppeforstørring er å først få utført en mer forbigående form for leppeforstørrelse ved å benytte injeksjoner.

Forberedelser før en leppeoperasjon

Du kommer til å få instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før din leppeimplantasjon. Disse inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, vitamininntak, medisiner og andre preparater. Disse instruksjoner må følges nøye.

Operasjonsforløp ved leppeforstørring

En leppeimplantasjon er et relativt enkelt inngrep som utføres med lokalbedøvelse (samme bedøvelse som hos tannlegen) og tar mindre enn en time å gjennomføre. Operasjonen er helt smertefri, bortsett fra stikket som benyttes for å bedøve leppene.

Ved den vanligste implantasjonformen, en såkalt derma-fett transplantasjon (eget kroppsfett/lærhudsimplantat) er det første steget å hente (høste) implantatet. Dette gjøres gjennom at kirurgen etter bedøvelsen skjærer ut en smal hudremse fra pasientens lyske – eller skinkefolden. Deretter sys det lille snittet igjen og blir etter en tid et lite (5 cm langt), diskret arr. Når leppeimplantatet er utvunnet behandles og friseres det til ønsket tykkelse og lengde.

I det neste steget legges to små snitt i munnvikene gjennom hvilke kirurgen skaper en liten lomme/tunnel i leppevevet der implantatet skal plasseres. For å forsikre at implantatet havner på rett sted og derfor gir et jevnt og naturlig resultat er det veldig viktig at denne tunnelen utføres på riktig måte. Når vevslommen i leppen er ferdigstilt tres implantatet inn gjennom leppen fra den ene siden til den andre og justeres til eksakt riktig lengde. Deretter stenges snittet og leppeoperasjonen avsluttes.

Operasjonsforløp ved leppeforstørring

Krysset viser snittområdet og bildene viser hvordan implantatet plasseres i leppene.

Tiden etter leppeforstørrelsen

Pasienten forlater klinikken etter en stunds hvile. Når bedøvelsen slipper opplever normalt sett pasienten en viss smerte i leppene. Denne begrenses relativt enkelt med vanlige smertestillende tabletter.

Leppen hovner kraftig opp et par timer etter inngrepet. Hevelsen og blåmerkene varer i 1-2 uker etter inngrepet og minimeres med hjelp av isposer som anvendes et par ganger per dag. Noe hevelse kan forbli i leppene i opp til et par måneder.

Pasienten bør sove med hodet høyt og begrense tygging og bevegelser av leppene de første tre dagene etter operasjonen. De fleste pasientene er tilbake på arbeidet innen en uke.

Først etter 3-4 måneder er legingsprosessen kommet så langt at det endelige resultatet kan ses. Etter denne tiden kjennes også implantatet mykere og mer følsomt – en utvikling som pågår i opp til et år.

« Introduksjon til leppeforstørrelse | Leppeforstørrelse gjennom fillerinjeksjoner »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!