Den store faktaguiden til kosmetiske behandlinger

Velkommen til faktaguiden for kosmetiske behandlinger. Her finner du saklig informasjon om de om de vanligste behandlingene samt hvilke resultater du kan forvente deg. God lesning!

Den ytre skjønnhetens betydning for indre velvære har gitt en intensiv og framgangsrik utvikling av ulike estetiske behandlinger. Mange av disse behandlinger har stort potensial til å forbedre utseendet vårt.

Kosmetiske behandlinger kan deles opp i to områder, medisinske estetiske behandlinger og profesjonelle estetiske behandlinger.

Medisinske behandlinger er de som har størst potensial til å forandre utseendet ditt men de betraktes som en medisinsk behandling og skal derfor utføres av en lege eller en sykepleier.

Profesjonelle estetiske behandlinger utføres av behandlingsspesialister på enkelte skjønnhetssalonger/klinikker. Disse behandlingene kan oppnå betydelige forbedringer uten risikoen og besværet som forbindes med medisinske kosmetiske behandlinger.

Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!