Viktig å tenke på ved kosmetisk kirurgi utenlands

Selv om norsk kosmetisk kirurgi generelt sett har en høy internasjonal standard, finnes det mange utenlandske plastikkirurger og klinikker som har like høy kvalitet som de norske.

Viktig å tenke på ved kosmetisk kirurgi utenlandsUtfordringer for den som overveier å gjennomføre for eksempel brystforstørrelser, mageplastikk, fettsuging, neseplastikk eller noen annen plastisk operasjon utenlands er å finne disse klinikkene.

En viktig kunnskap innen estetisk kirurgi utenlands er å ikke la prisen være en altfor tungtveiende faktor i valget av klinikk. Akkurat som i Norge finnes det også i utlandet en tydelig kobling mellom pris og utførsel.

Nedenfor følger et antall punkter som gjør det tydelig hva som er det viktigste å tenke på for den som overveier å utføre plastikkirurgi i utlandet.

1. Lær deg alt om inngrepet ditt

Som pasient har man alltid et eget ansvar for å innhente informasjon om den plastiske operasjon man ønsker å få utført. Det er enda viktigere for de som funderer på å utføre estetisk kirurgi utenlands. Det er nemlig slik at en plastisk operasjon kan utføres med ulike teknikker og metoder. Enkelte av disse kan være gamle, andre uprøvde og dermed usikre.

Som pasient ved kosmetisk kirurgi utenlands må man forsikre seg om at inngrepet kommer til å utføres ved en utprøvd og akseptert metode og om implantat benyttes, at disse kommer fra en etablert produsent.

 Lær deg alt om inngrepet dittPå våre informasjonssider om de ulike plastikkoperasjonene beskrives de aksepterte operasjonsmetodene for de ulike inngrepene. Du bør forsikre deg om at det er med en av disse metodene den utenlandske plastikkirurgien din kommer til å utføres.

Du bør også gjennomføre et konsultasjonsbesøk hos en norsk plastikkirurg. Der får du informasjon om inngrepet og kan stille spørsmål om hvilke risikoer og muligheter operasjonen innebærer. En såkalt førstegangskonsultasjon pleier å koste omtrent 500 kroner.

2. Let fram en kvalifisert utenlandsk klinikk og kontroller kirurgens kompetanse

Utdanningskravene for en spesialist i plastisk kirurgi er stort sett den samme i hele verden akkurat slik som metodene som benyttes innom spesialitetene. En pasient kan sånn sett teoretisk sett forvente seg et like godt post-operativt resultat av for eksempel en fettsuging, brystforstørrelse eller et ansiktsløft utført på en utenlandsk klinikk som på en norsk. MEN; akkurat som i Norge kommer det endelige operasjonsresultatet an på hvem som utfører operasjonen og hva slags utrustning og støttebemanning denne har til disposisjon.

 Let fram en kvalifisert utenlandsk klinikk og kontroller kirurgens kompetanseÅ forsikre seg om å komme til rett kirurg/klinikk er en av de viktigste oppgavene for den som overveier å gjennomgå kosmetisk kirurgi i utlandet. Dessverre kan det være vanskelig ikke minst på grunn av språkbarrieren og det faktum at mange utenlandske klinikker benytter seg av villedende markedsføring med den målsetning å skjule formelle kompetansebrister.

Akkurat som i Norge finnes det i utlandet foreninger for ulike legespesialiteter. For estetisk plastisk kirurgi i Norge heter foreningen Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi. I hvert land finnes det tilsvarende lokal type forening. Oversatt til engelsk heter disse foreningene som oftest The + landets nasjonalitets navn + Society for Aestethic alt. Cosmetic Surgery.

I enkelte land finnes det ingen forening utelukkende for estetisk kirurgi, men hele den plastikkirurgiske spesialiteten samles innen en felles forening. Et eksempel på et slikt land er Polen der foreningen heter The Polish Society of Plastic, Reconstructive & Aestethic Surgery.

Ved å velge en kirurg som er medlem av den lokale spesialistforeningen for plastikkirurgi forsikrer man seg om å komme til en person som har den kompetanse som kreves for å utføre en plastikkoperasjon på riktig måte.

Om den lokale foreningen er en samlingsforening for alle plastikkirurger bør du forsikre deg om at kirurgen har spesialistkunnskap i og erfaring innenfor Estetisk plastikkirurgi. Dette innebærer at kirurgen skal ha gjennomgått formell spesialistutdanning i plastisk kirurgi med ytterligere spesialistinnretning innen estetisk plastikkirurgi.

Hvordan man kontrollerer kirurgens bakgrunn varierer fra land til land, men du bør spørre din tiltenkte kirurg om hvordan det har seg med tanke på hans/hennes formelle kompetanse og erfaring innen estetisk plastikkirurgi. Du bør også spørre hvor mange inngrep av det slaget du ønsker kirurgen har gjennomført personlig. Du kan også be om å se bilder av referansepasienter.

3. Se over behovet for etterpleie

Når du har gjennomført en plastikkoperasjon på en norsk klinikk kommer du ofte tilbake til klinikken innen to uker etter inngrepet for etterkontroll og for å ta bort eventuelle bandasjer og sting. Skulle det etter dette inntreffe komplikasjoner kommer du igjen tilbake for etterbehandling.

Se over behovet for etterpleieEtterkontroller og etterbesøk er ofte ikke praktisk mulig om du har gjennomført inngrepet ditt på en utenlandsk klinikk. I hvert fall ikke om gjenbesøket blir nødvendig etter at du har kommet tilbake til Norge. Dette behøver i og for seg ikke innebære noe større problem ettersom du som norsk statsborger har rett til legebehandling uansett om din tilstand er forårsaktet av en plastisk operasjon i utlandet eller av andre grunner.

Gjenbesøket for etterkontroll og stingtaking er dog noe som du kan få utført hos en lege i nærheten av deg om du har vendt hjem igjen. Ofte planlegges og tilpasses imidlertid reisen slik at du rekker å utføre et gjenbesøk før du reiser hjem.

Om komplikasjoner som krever en ny operasjon skulle oppstå etter at du har kommet hjem må du dra tilbake til klinikken eller søke hjelp hos en norsk klinikk for plastisk kirurgi. Du skal derfor, før du utfører inngrepet ditt, spørre din utenlandske klinikk hvilke regler som gjelder ved eventuelt behov for omoperasjon. Det skal klarlegges hvem som står for kostnadene for reisen og selve operasjonen.

4. Den forberedende helseundersøkelsen før kosmetisk kirurgi utenlands

Før et plastikkirurgisk inngrep utføres det alltid en helseundersøkelse. Undersøkelsen består av tre deler. Den ene delen innebærer at du får svare på et antall spørsmål som gir kirurgen et bilde av den allmenne helsestatusen din. Den andre delen er fotografering av operasjonsområdet. Den tredje delen innebærer at det gjennomføres en helsekontroll med prøvetaking.

Hvor omfattende helsekontrollen er kommer an på hvilken operasjon du skal utføre. Når inngrepet ditt utføres på en norsk klinikk sørger klinikken for disse forberedende kontrollene. Når man skal utføre en kosmetisk kirurgi på en utenlandsk klinikk får man ved kortere reiser fylle i et spørreskjema selv, skaffe egne bilder av operasjonsområdet og besøke en norsk privatlege for helsekontroll og prøvetaking. Deretter sender man spørreskjemaet, prøveresultatene og bildene til den utenlandske klinikken.

Mange utenlandske klinikker har ferdige prosedyrer med instruksjoner om hvilke kontroller privatlegen skal utføre, noe som forenkler forberedelsene for pasienten. Ofte kan den privatlegen som utfører den forberedende helsekontrollen/prøvetakingen også hjelpe til å ta bildene av operasjonsområdet og etter operasjonen, ta ansvar for etterkontrollen.

5. Forsikre deg om god kommunikasjon

En av de vanligste årsakene til misnøye med et plastikkirurgisk inngrep er bristende kommunikasjon mellom pasient og kirurg. Det er derfor viktig at du og din kirurg forstår hverandre, ikke minst med tanke på det resultatet du vil oppnå.

Forsikre deg om god kommunikasjonMange utenlandske klinikker har pasientkoordinatorer og kirurger som prater godt engelsk. Enkelte har til og med norsktalende personal eller tilgang til tolk.

Før du utfører din plastikkirurgi utenlands skal du under alle omstendigheter treffe din plastikkirurg før inngrepet utføres. Klinikker som ikke tilbyr denne mulighet bør du velge bort.

Møtet med plastikkirurgen skjer normalt sett i sammenheng med at du skriver deg inn på klinikken en eller et par dager før operasjonen din. Ved enklere inngrep skjer møtet i sammenheng med at du ankommer klinikken for utføringen. Om møtet ditt med kirurgen din ikke føles bra skal du ikke gå videre.

Du kan lese mer om hva du bør tenke på ved dette møtet på siden om konsultasjonsbesøket før plastiskkirurgi ».

6. Klargjør betalingsopplegget

Normalt betaler du et forskudd på ca 10 % av operasjonsbeløpet til klinikken i sammenheng med at du booker inn din operasjonstid. Deretter legger du inn den resterende betalingen for den plastiske operasjonen din når du skrives ut fra klinikken.

De fleste klinikker aksepterer både kontanter og kredittkort. Før du booker din operasjonstid bør du ha klart for deg hvilke regler som gjelder ved din utvalgte klinikk.

Sjekkliste for valg av klinikk og kirurg ved kosmetisk kirurgi utenlands

For den som overveier å utføre en plastisk operasjon og generelt ved kosmetisk kirurgi utenlands er det å informere seg vel den beste forsikringshandlingen man kan utføre. Nedenfor følger en sjekkliste som understreker de viktigste punktene i din forberedende informasjonsinnhentning infør plastisk kirurgi utenlands.

Det inngår i ditt ansvar som pasient å ta rede på informasjon om:

  1. Generelt om det aktuelle inngrepet
  2. Hvilken metode som vil bli benyttet (type av snitt, anestesi, sting etc.)
  3. Risikoene for bivirkninger og komplikasjoner
  4. Behovet for etterbehandling og restriksjoner etter operasjon
  5. Kirurgens fullstendige navn, utdannelse, spesialistkompetanse, erfaring innen det aktuelle inngrepet og medlemsstatus i den lokale spesialistforeningen for estetisk plastikkirurgi.
  6. Kostnadene for operasjonen og i detalj hva som inngår i denne kostnaden
  7. Hvem som står for kostnadene ved behov for en omoperasjon alt. annen pleie
  8. Muligheten for kontakt med referansepasienter
  9. Mulighet til å ta del i referansebilder
« Introduksjon til Plastisk kirurgi i utlandet | Klinikker og arrangører for plastisk kirurgi utenlands »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!