Kjennetegn på en kommpetent plastikkirurg

Estetisk plastikkirurgi handler i motsetning til vanlig helseomsorg om mer enn å behandle medisinske tilstander. Dette stiller igjen andre krav til en plastikkirurg enn til en lege.

Resultatet av en plastikkoperasjon er i stor grad et resultat av i hvilken utstrekning kirurgen besitter disse kunnskapene.

Medisinske spesialistkunnskaper

Medisinske spesialistkunnskaperFor lovlig å kunne kalle seg plastikkirurg kreves det at man har fått utstedt et bevis på spesialistkompetanse innen plastikkirurgi fra Den Norske Legeforeningen. For å motta et slikt bevis kreves det at kirurgen har avsluttet legeutdanning og praksis i tillegg til ytterligere fire års tjeneste ved plastikkirurgisk avdeling, der ett år kan erstattes av annen tjeneste og to års tjeneste ved kirurgisk avdeling og 180 timers godkjente kurs.

Spesialistutdanning innen rekonstruktiv plastikkirurgi innebærer et kunnskapsgrunnlag for den lege som anser seg som egnet innen estetisk plastikkirurgi. De norske spesialistene i plastikkirurgi er medlemmer i Norsk Plastikkirurgisk Forening (NPF).

I Norsk Plastikkirurgisk Forening finner man de norske kirurgene som har formell spesialistkompetanse innen rekonstruktiv plastikkirurgi, her finnes også underavdelingen Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP).

NFEPs medlemmer består av spesialister i rekonstruktiv plastikkirurgi med en spesiell interesse for estetisk plastikkirurgi.

Vit at ordet plastikkirurg omfattes av en såkalt navnebeskyttelse og skal ikke blandes med begrep som estetisk kirurg, spesialist på kosmetisk kirurgi, utdannelse rettet mot estetisk/kosmetisk kirurgi etc. da dette ikke innebærer formell spesialistkompetanse.

Skikket innen håndverket

Den greske filosofen og naturforskeren Aristoteles beskrev en gang en kunst som ”muligheten til å kunne forutse resultatet innen det former seg i materialet”. Denne egenskapen er uten tvil en veldig viktig egenskap hos hver enkelt plastikkirurg og den kan kun oppnås gjennom erfaring.

Denne kunnskapen er en del av den medisinske ”skikketheten innen håndverket” som en kirurg kontinuerlig utvikler hver gang han/hun utfører et visst inngrep.

Merk også at mange kirurger kun arbeider deltid med estetisk plastikkirurgi og derfor ikke innhenter erfaring like fort eller i like stor utstrekning innen estetisk kirurgi.

En plastikkirurg kan heller ikke være ekspert på alt med tanke på den høye spesialiseringsgraden som finnes innen estetisk plastikkirurgi. Derfor spesialiserer de fleste kirurger seg innen for eksempel 3-4 områder (som neseplastikk, ansiktsløftning og øyelokksplastikk).

Artistiske egenskaper

Kosmetisk plastikkirurgi har som målsetning å skape eller forme noe, dette tilfører et kunstnerisk element til den medisinske spesialiteten. Dette stiller krav til kirurgens kunnskap om og følelse for form og proporsjoner.

Mange kirurger viser bilder av tidligere referansepasienter for å gi pasienten sin en oppfatning av hvordan disse egenskapene har avspeilet seg hos tidligere pasienter.

Gode kommunikasjonsevner og empati

Gode kommunikasjonsevner og empatiDen vanligste årsaken til postoperativ misnøye er at resultatet ikke har blitt som pasienten forventet seg. Dette behöver ikke bety at operasjonen har gått galt, men heller at pasienten og kirurgen har misforstått hverandre i diskusjonen om pasientens mål og forventninger til inngrepet.

Det kunstneriske elementet som finnes innen den estetiske plastikkirurgien innebærer at en viss del av subjektivitet alltid går inn i diskusjonen om pasientens mål med operasjonen sin. Skjønnheten ligger som kjent i stort grad i øye til den som ser.

En skikkelig kirurg kan ikke bare håndtere en skalpell, men investerer også tid og genuin interesse i å forstå pasienten sin fullt ut. Han/hun har også en personlighet og kommunikasjonsevne som gjør at han/hun er enkel å prate med og lett å forstå. Dialogen med pasienten gjennomsyres av tydelighet, ærlighet og oppriktighet, noe som vinner deres tillitt.

Måten å forholde seg på som er beskrevet ovenfor er et varemerke for kompetente kirurger og det får deg som pasient til å føle deg trygg på kirurgens ferdigheter og personlige engasjement for å gi deg som pasient det aller beste.

« Problemer ved valg av plastikkirurg og klinikk | Sjekkliste for klinikk og kirurgvalg »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!