Introduksjon till å forstørre leppene

En leppeforstørrelse er et plastikkirurgisk inngrep eller en medisinsk behandling som har som målsetning å forandre formen og størrelsen på leppene. Man kan forstørre leppene med flere ulike metoder, der hver og en har sine unike fordeler og ulemper.

Introduksjon till å forstørre leppenePå denne siden får du som overveier å forstørre leppene lære deg mer om de valgmulighetene og alternativene du har. Informasjonen er oppdelt i en serie artikler som hver enkelt tar for seg ulike deler av emnesområdet.

Ved å ta deg tid til å lese gjennom hele seksjonen om å forstørre leppene får du en god forståelse av inngrepets muligheter og begrensninger og derfor også et godt grunnlagt for din beslutning. God lesning!

De perfekte leppene

Fyldige lepper der overleppen er noe smalere enn underleppen og med en tydelig markert overgang mellom leppens ytterkontur og huden rundt oppfattes som sensuelt og estetisk tiltalende. Om også overleppens avstand til nesen er akkurat så stor at den ikke fullt ut dekker fortennene er leppene nære det estetiske idealet.

Det er aldersbetingede eller medfødte avvikelser fra dette idealet som de fleste pasienter vil korrigere gjennom en leppeforstørrelse.

Er du en egnet kandidat å forstørre leppene?

Egnede kandidater for å forstørre leppene er kvinner eller menn i alle aldrer som er i god fysisk og psykisk form og med realistiske forventninger til hva man kan oppnå med inngrepet.

Personer med medfødte tynne lepper eller kvinner som har mistet fyldighet i leppene og utviklet rynker i leppenes ytterkant som et resultat av stigende alder kan forvente seg spesielt gode resultater av inngrepet.

De ulike metodene for å forstørre leppene

Avhengig av pasientens forutsetninger kan man for å oppnå deres ønsker utføre en leppeforstørrelse med hovedsaklig tre forskjellige metoder. Hver metode har sine unike fordeler og ulemper og valget av metode avgjøres av hver enkelt pasients unike forutsetninger og forventninger til behandlingen.

  1. Leppeforstørring med leppeimplantat (kroppens egne material – og kroppens ikke-egne material) benyttes for å oppnå en varig/permanent forstørrelse av leppenes volum.
  2. Leppeforstørrelse med injeksjoner er den enkleste metoden for forstørrelse av leppene. Behandlingen benyttes for å øke leppenes volum og resultatene oppnås gjennom at et såkalt vevsfiller injiseres i leppene ved hjelp av en tynn nål.

    Metoden er ukomplisert, trygg og kostnadseffektiv, men resultatene er ikke permanente. Behandlingen må derfor gjentas hver sjette til tolvte måned.

  3. Kirurgisk leppeforstørring utføres ofte med den målsetning å behandle aldersrelaterte forandringer i leppene som smårynkethet, forsmalnet (nedsunket) overleppe eller utvisket leppekontur/overgang.

    En annen tilstand som også behandles med den kirurgiske framgangsmåten er nedsunkede munnviker som behandles med en såkalt munnvinkelplastikk.

« Startsiden for å forstørre leppene | Leppeforstørrelse med leppeimplantat »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!