Tiden etter en fettsuging (fettfjerning)

Tiden etter en fettsuging ser forskjellig ut avhenging av hvilken metode som ble benyttet under fettsugingen. Ved tradisjonell metode for fettfjerning er normalt sett tiden etterpå betydelig mer besværlig enn ved behandlinger med laserfettsuging eller radiofrekvensfettsuging (BodyTite). Beskrivelsene av ettertiden er derfor delt opp i egne bolker.

Tiden etter en fettfjerning med tradisjonell metode

Tiden etter en fettfjerning med tradisjonell metodeSom tidligere nevnt er tiden som følger en fettsuging med tradisjonell metode mer besværlig enn når det blir benyttet laserfettsuging eller radiofrekvensfettsuging.

Sårvask og drenering

Etter fettsugingen kommer det sannsynligvis til å lekke litt væske gjennom snittene som ble laget. I enkelte tilfeller settes det inn en liten dreneringsslange under huden for å forhindre væskeansamlinger. Den tas normalt sett vekk etter en eller til et par dager. Det kan være lurt å ha ekstra beskyttelse i sengen nettene etter en fettsuging. Det er ikke spesielt trivelig om eventuell væske lekker og farger madrassen og sengebunnen.

Kompresjonsplagg

 Etter en fettsuging får pasienten bare et kompresjonsplagg /kompresjonsbandasje for å redusere hovenheten og risikoen for ujevnheter.


Etter en fettsuging får pasienten bare et kompresjonsplagg /kompresjonsbandasje for å redusere hovenheten og risikoen for ujevnheter.

Et belte eller en trykkforbinding settes på det behandlede området for å minske hevelse og tilpasse huden til sin nye passform. Du skal bære disse kompresjonsforbindingene i 2-3 måneder for å minske risikoen for ujevnheter samtidig som det påskynder legingsprosessen.

Komplementerende behandlinger

Det store problemet med en fettsuging er ujevnheter. Jo mer omfattende fettsugingen har vært, jo større er risiko er det for dette. Kroppsvekten (BMI) er også nevnt som en viktig faktor, kompresjonsplagg er et annet.

Noen form for massasje av operasjonsområdet er også viktig. Den beste teknikken er Endermologi eller LPG. Dette er en slags massasje der man øker blodgjennomstrømmingen gjennom vevet. Denne behandlingen minsker risikoen for dype arrdannelser, framskynder legingen og kan også kjennes veldig behagelig. Man pleier å anbefale 6-8 behandlinger med start seks uker etter en fettsuging. Det kan også være bra å gå til behandling 2-3 ganger innen en fettsuging for å forbedre blodgjennomstrømmingen før en operasjon.

Forebyggende antibiotikabehandling

Forebyggende antibiotikabehandlingDet er ikke uvanlig at du behandles med antibiotika for å unngå infeksjon

Smerte og ubehag

Du kan ikke regne med å kjenne deg, eller å se spesielt bra ut umiddelbart etter operasjonen. Selv om nye metoder har begrenset ubehaget etter operasjonen kommer du til å føle smerte, ømhet, hevelse, blødninger og til tider tap av følelse. Smerten begrenses ved hjelp av smertestillene legemidler, men du kommer til å kjenne ubehag og være øm i flere dager.

Det er normalt å føle seg litt urolig og nedstemt i opp til et par uker etter operasjonen, men disse følelsene avtar i takt med at utseende ditt og allmenntilstanden forbedres.

Tilbake til arbeid og normale aktiviteter

Du kommer gradvis til å kjenne deg bedre. Etter en ukes sykemelding kan du normalt sett gå tilbake til jobben din. Stingene fjernes innen ti dager etter operasjonen.

Du bør unngå mer krevende aktiviteter i minst en måned. Denne tiden er for at kroppen skal få hente seg inn igjen gradvis og er når legingsprosessen pågår. Det meste av hevelser og blåhet forsvinner normalt sett i løpet av den første måneden. Hele legingsprosessen var imidlertid lengre enn dette og det endelige resultatet vil først være synlig etter 6-8 måneder.

Tiden etter en laserfettsuging (Smartlipo)

Tiden etter en fettsuging med laser er betydelig lettere enn etter en fettsuging med tradisjonell metode. Du kan også i enkelte tilfeller gå tilbake til arbeidet ditt umiddelbart etter inngrepet. Behandlingen vil allikevel i blant kreve noe, eller noen dager sykemelding.

Kompresjonsplagg

KompresjonsplaggFor å unngå hevelse skal du ha på deg et kompresjonsplagg eller elastisk forbinding som holder operasjonsområdet i rundt 2-3 uker etter behandlingen din. Det er også bra å fortsette å benytte dette på dagtid i ytterlig 2 uker etter det igjen.

Smerte, hevelse og ubehag

Det er normalt å oppleve en hvis smerte, ømhet og hevelser i operasjonsområdet i løpet av de to første ukene. Smerten behandles normalt sett enkelt med vanlig Alvedon eller Panodil. I enkelte tilfeller, som oftest om større områder har blitt behandlet gis det er reseptbelagt smertestillende og en forebyggende antibiotikabehandling de første dagene etter operasjonen.

Postoperative restriksjoner

Postoperative restriksjonerDet er bra å begynne med lettere massasje av området etter ca to uker, men man bør vente i ca 5 uker før man gjennomgår kraftigere massasjebehandlinger som for eksempel LPG Endermologi.

Man bør unngå krevende fysisk aktivitet og trening de første to ukene etter operasjonen. I tillegg må man være nøye med å drikke rikelig med vann. Man bør heller ikke bade de første to dagene.

Tiden etter en radiofrekvensfettsuging

Tiden etter en radiofrekvensfettfjerning er mindre smertefull enn en fettsuging med tradisjonell metode, men noe mer besværlig enn ved en laserfettsuging.

Kompresjonsplagg

Umiddelbart etter en radiofrekvensfettsuging utstyres pasienten med et såkalt kompresjonsplagg med målsetning å minske hevelse i området. Kompresjonsplagget skal bæres døgnet rundt de første tre ukene og deretter om natten i de tre påfølgende ukene.

Smerte og ubehag

SmerteSmerten er normalt sett veldig begrenset etter en radiofrekvensfettsuging og vil vare i 1-2 dager. Under denne peridoen minimeres den ved hjelp av Paracet eller i enkelte tilfeller en reseptbelagt smertestillende som Citodon.

Hevelser

Hevelsen som begrenses av kompresjonsplagget utgjør normalt sett intet hinder for pasienten som i mange tilfeller kan gå tilbake til normale aktiviteter etter 24 timer. Etter 7-10 dager har hevelsen forsvunnet og pasienten kan se en stor del av resultatet. Allikevel tar det 3-4 måneder før man kan bedømme det endelige resultatet.

Enkelte deler av det behandlede området kan kjennes litt harde. Dette er imidlertid normalt og går over etter ca 3 måneder.

Sting og drenering

Operasjonssnittet lukkes med tape, alternativt med et sting og kompress. Der det benyttes sting vil det bli benyttet en type tråd som løser seg opp selv etter en dag eller to. I enkelte tilfeller og spesielt dersom større mengder fett har blitt fjernet legges et lite dren inn under huden for å minske hevelse. Dette fjernes etter en dag.

Restriksjoner etter en radiofrekvensfettsuging

Tre dager etter radiofrekvensfettfjerningen kan du begynne å dusje som vanlig. Du må imidlertid ta av kompresjonsplagget. Dette skal du gjøre mens du ligger i sengen, da du risikerer at blodtrykket faller midlertidig og du kan bli ør.

Den første uken bør du begrense anstrengende fysiske aktiviteter.

For å minske risikoen for ujevnheter bør du massere operasjonsområdet ved å kna det er par ganger om dagen, med ca 5-10 minutters varighet hver gang. Også hardere massasje som for eksempel LPG Endermologi har en positiv innvirkning på det endelige resultatet. Disse behandlingene skal først settes i gang tre uker etter at du har hatt en radiofrekvensfettsuging.

« Slik går en fettsuging til | Risikoer og komplikasjoner ved en fettsuging »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!