Introduksjon til bukplastikk

Bukplastikk er en plastisk operasjon av magen som utføres for at fjerne overflødig løs hud og strekke opp en framoverbøyd bukvegg (mage). På denne siden får du som overveier å utføre en bukplastikk vite alt du behøver å vite om inngrepet.

Bukplastikk en plastisk operasjon av magenInnholdet i denne seksjonen er delt inn i en serie artikler som er satt sammen for å gi deg en god forståelse av de muligheter og begrensninger en bukplastikk innebærer.

Derfor fungerer bukplastikk

Buken/magen er et område som i stor utstrekning avspeiler vår livsstil og de prøvelser som kroppen vår har gjennomgått. Disse viser seg ofte i form av et løst fettlager, et utoverspent mage eller slapp overflødig hud.

Både det løse fettlageret og den utoverspente magen er ofte resultat av allmenn overvekt som består av fettansamlinger enten foran eller bak bukveggen.

Bukveggen strekkes opp – kulemagen forsvinner

En utoverspent buk og løs hud på magen kan i tillegg til overvekt være et resultat av at bukveggen har blitt strukket ut, blitt slapp og så kun til en viss grad kommet tilbake. Standardeksempelet på dette er graviditet, men også vektnedgang kan forårsake en lignende situasjon.

Bukplastikk kan på en effektiv måte stramme opp en slapp bukvegg i tillegg til at overflødig hud fra magen kan fjernes og gjenskape dette vevets opprinnelige utseende og funksjon.

Overflødig hud fjernes

Overflødig hud oppstår for eksempel ved graviditet eller vektnedgang som en følge av at huden vår tilpasser seg kroppstørrelsen vår. Når magens omkrets øker, følger huden etter.

Dessverre er hudens mulighet til å trekke seg sammen igjen etter vektnedgang eller graviditet begrenset. Dette gjør ofte at når magens omkrets minker blir slapp overflødig hud til et slags forkle på magen.

Bukens anatomi

Innenfor huden og bak fettet på magen finnes bukveggen som beskytter våre indre organer. Dette vevet består i hovedsak av muskler og kan minne om et indre magebelte.

Under for eksempel graviditet tilpasser seg musklene seg for å gi fosteret mulighet til å strekke seg ut. Dessverre har disse musklene i likhet med huden kun en begrenset mulighet til å trekke seg sammen igjen. Dette gjør at når det indre beltet har blitt strukket ut og blitt slapt, er resultatet at magen stikker ut (framoverbøyd bukvegg) selv etter at trykket innenfor bukveggen har forsvunnet.

Er du en egnet kandidat for en plastisk operasjon av magen?

De best egnede kandidatene for bukplastikk er kvinner eller menn i god fysisk form med utstrukket bukveggsmuskulatur og/eller overflødig hud. Til og med pasienter med et relativt tykt fettlager mellom bukmuskulaturen og den overliggende huden kan forvente seg gode resultater av mageplastikk.

Bukplastikk etter gjentatte graviditeter

Mageplastikk er spesielt fordelaktig for kvinner som gjennom gjentatte graviditeter har tøyd ut bukveggen og huden på magen til det punktet der det ikke lenger kan gå tilbake til det normale.

Pasienter hvis hud har mistet sin elastisitet som et resultat av økende alder oppnår også ofte gode resultater av bukplastikk.

Bukplastikk kan ikke erstatte dietter

Pasienter med et relativt stort magevolum forårsaket av fettansamlinger i bukhulen (ølmage/spennbuk) er ikke egnede for bukplastikk, men må først gjennomgå tradisjonell slanking. Denne plasseringen av fett er vanligere hos menn enn hos kvinner.

Vektstabilitet ved mageplastikk

Personer som har til hensikt å gå ned mye i vekt bør avvente inngrepet til vektnedgangen er fullstendig. Det normale er også at det kreves en periode med vektstabilitet (6 måneder) etter vektnedgangen. Også kvinner som ønsker å bli gravide i framtiden bør diskutere dette med plastikkirurgen sin.

Om pasienten har arr som en følge av tidligere operasjoner i mageområdet (for eksempel ved åpen gallesteinsoperasjon) kan plastikkirurgen etter å ha bedømt disse komme til å fraråde operasjon.

Vanlige pasienter for bukplastikk

Det finnes generelt sett tre grupper pasienter som søker bukplastikk. Den første og største gruppen utgjøres av kvinner som etter graviditet lider av overflødig og utstrukket, svai bukvegg.

Den andre gruppen består av personer som har gått kraftig ned i vekt med overflødig hud som en konsekvens.

Den tredje hovedgruppen består av personer som tidligere har gjennomgått operasjoner (for eksempel keisersnitt) som har medført en uregelmessighet i huden bestående av poser eller lommer av hengende skinn i tilknytning til arrene.

« Startsiden for bukplastikk | Metoder for bukplastikk »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!