Introduksjon til brystreduksjon

En brystreduksjon er en plastisk operasjon som benyttes for å forminske brystene. Brystreduksjoner motiveres normalt sett i første omgang av medisinske årsaker, men medfører ofte også betydelige estetiske forbedringer.

Brystreduksjon for forminskning av brysterDenne siden gir deg som overveier en brystreduksjon viktig informasjon om operasjonens risikoer og muligheter. Innholdet om brystreduksjon er oppdelt i en serie artikler i ulike steg gir deg den bakgrunnskunnskap du trenger for beslutningen din.

Slik vil en brystreduksjon forbedre din helse og utseende

Mens noen kvinner skulle ønske de hadde større bryst finnes det andre som ønsker seg det motsatte. Altfor store bryst kan forårsake sviktende selvfølelse så vel som rent medisinske plager.

Den store belastningen som store bryst har på kroppen kan lede til alt fra rygg- og nakkesmerter og hud irritasjon med soppinfeksjoner under brystene, til deformering av skjellettet og pusteproblemer. Til og med bh-stroppene kan forårsake smerte og ukledelige avtrykk siden de skjærer dypt inn i huden på skuldrene.

Veldig store bryst kan til og med påvirke selvtilliten negativt – både hos kvinner i sin alminnelighet, og spesielt hos tenåringsjenter.

Mindre og vakrere byste

Brystreduksjon er et inngrep som er utviklet akkurat for disse kvinnene. Ved en brystreduksjon fjernes fett, brystkjertelsvev og hud, noe som gjør brystene mindre, lettere, fastere og ofte også mer estetisk tiltalende.

I tilknytning til en brystreduksjon forminskes ofte også areolaen samtidig som den flyttes høyere opp på brystet sammen med brystvorten.

En brystreduksjon gir også mulighet for å utjevne asymmetri mellom brystene. Det overordnede målet er å gi pasienten en mindre og mer velformet byste som står i bedre proporsjon med kroppen hennes.

Om statlig støtte ved brystreduksjon

På grunn av inngrepets medisinske målsetning utføres brystreduksjoner både i offentlig og privat regi. Dette innebærer at en pasient som bedømmes som kvalifisert for en ”medisinsk betinget” brystreduksjon kan få operasjonen dekket av det offentlige.

For å anses som berettiget til finansiering fra det offentlige kreves det at pasienten oppfyller visse kriterier. Dette inkluderer at brystene skal forårsake betydelig besvær samt at pasienten skal være i god fysisk form, dvs. ikke lide av betydelig overvekt.

Er du en egnet kandidat for å forminske brystene?

Den beste kandidaten for en brystreduksjon er en normalvektig kvinne ved god fysisk og psykisk helse med realistiske forventninger til resultatet.

Brystreduksjoner utføres i første omgang med den målsetning å gi fysisk avlastning, ikke for å skape kosmetiske forbedringer, selv om dette ofte er en positiv ”bivirkning” av inngrepet.

De fleste kvinner som gjennomgår en brystreduksjon har besvær med store hengende bryst, noe som begrenser dem i aktiviteter og innebærer en fysisk ulempe i all alminnelighet.

Produksjonen av overflødig brystvev begynner normalt sett i puberteten, men kan i mer uvanlige tilfeller også komme i gang i tilknytning til graviditet. På grunn av dette utføres normalt sett ikke brystreduksjoner før brystene er fullt utviklede. I unntakstilfeller utføres imidlertid inngrepet på et tidligere stadium dersom brystene forårsaker store fysiske ulemper.

De best egnede kandidatene for å forminske brystene er de som er tilstrekkelig modne til å fullt ut forstå hva inngrepet innebærer og har realistiske forventninger til resultatet av operasjonen.

« Startsiden for brystreduksjon | Slik går en brystreduksjon til »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!