Valg av brystimplantat

Det finnes et meget stort antall ulike brystimplantat og produsenter i verden. Brystimplantat er forskjellige både når vi snakker om innhold, overflate, størrelse, form og kvalitet. Det er derfor viktig at man som pasient forstår de ulike egenskapene og verdien av at brystimplantatene holder høy kvalitet. Den første delen i denne informasjonsserien tilegnes derfor dette emnet.

silikonimplantat og saltvannsimplantatTil å begynne med finnes det to hovedtyper brystimplantat, silikon og saltvannsimplantat. Begge implantatene har et skal av silikon som kan være fylt med enten en saltvannsløsning, kohesiv (fast) silikongelé (s.k. geléhallon) eller tyktflytende silikongelé.

Det finnes til og med brystimplantat som er en blanding av disse to hovedtypene som er utviklet med den målsetning å kombinere fordelene med de ulike implantatstypene. Disse anvendes derimot i begrenset omfang.

Silikonimplantat klart vanligste brystimplantatet

Silikonimplantat klart vanligste brystimplantatetBasert på en sammensmeltning av opplysninger fra de to største leverandørene av brystimplantat, Mentor og Allergan (tidligere Inamed) selges det i Norden 90% silikonimplantat og 10% saltvannsimplantat. Stort sett alle silikonimplantatene er av kohesivt slag og inneholder altså en form solid gelé.

Det er altså ingen tvil om hvilken type brystimplantat de nordiske kirurgene og deres europeiske kollegaer generelt sett foretrekker å benytte for brystforstørring – silikonimplantat av cohesiv slag med med form solid gel.

Saltvannsimplantat betydelig vanligere brystimplantat i USA

Saltvannsimplantat betydelig vanligere brystimplantat i USAI USA er det derimot annerledes. Der fordeler salget seg til 50/50 mellom saltvanns og silikonimplantat. Forklaringen ligger i det faktum at den amerikanske granskningsmyndigheten FDA fram til den 17. november 2006 forbød salg av silikonimplantat for bruk til estetisk plastisk kirurgi. Mange amerikanske plastikkirurger fortsetter sannsynligvis å arbeide med den typen implantat de er fortrolige med, noe som forklarer forskjellen mellom Europa og USA.

Begrunnelsen for salgsforbudet som rådet i USA var et studium som skulle utrede eventuelle koplinger mellom brystkreft og brystforstørrelse med silikonfylte brystimplantat. Da det ble klart at det ikke fantes noen slik kopling overhodet ble forbudet hevet. Allikevel er det fortsatt slik at kun er silikonimplantat fylt med cohesiv silikongele som kan selges i USA og de eneste leverandørene som har salgstillatelse er Mentor og Allergan.

Brystimplantat med flytende silikongelé er på vei ut

Siden de kohesive silikonimplantatene kom på markedet har de nesten fullt ut erstattet brystimplantat med flytende silikongelé. De aller fleste kirurger mener at de er utgåtte og at det ikke finnes noen grunn til å benytte dem lengre.

Førstevalget blant nordiske plastikkirurger i 2009 er silikonimplantat fylt med kohesiv (fast) silikongelé.

De kohesive brystimplantatene

De kohesive brystimplantateneSilikonen i de kohesive brystimplantatene kan være av ulik fasthetsgrad. Den laveste fasthetsgraden (kohesiviteten) er veldig tyktflytende og den høyeste fasthetsgraden er helt fast. Produsentene velger ofte å dele opp fasthetsgraden på en skala mellom 1-3 der 1 er den laveste kohesiviteten og 3 er den høyeste. De såkalte gelehallonen alternativt Geléhallonimplantatene er alltid av det kohesive slaget. Noen velger også å kun benytte begrepet Gelehallon om de implantatene som har den høyeste fasthetsgraden i gruppen.

Kohesivitetens effekt på sluttresultatet

Hva som skiller de ulike fasthetsgradene og hvilke effekter dette har på det endelige resultatet kan diskuteres i all evighet. En naturlig forskjell er at jo mer tyntflytende implantatsinnholdet er jo mer vil det synke ned til bunnen av implantatet. På dette viset har brystimplantat av lavere kohesivitetsgrad i større utstrekning formen til et naturlig bryst. Her får du helt enkelt stole på at din plastikkirurg velger den fasthetsgraden han/hun tror kommer til å gi deg det beste resultatet. Spør gjerne hvilken fasthetsgrad han/hun anbefaler og hvorfor.

Saltvannsimplantatets egenskaper

saltvannsimplantatSaltvannsimplantatenes forkjempere er enige i at silikonimplantatene kan gi et mer naturlig utseende og følelse pga innholdets konsistens som ligner naturlig brystvev. De mener imidlertid at denne faktoren er av større vekt for kvinner med lite eget brystvev enn for de kvinnen som har nok eget brystvev til å kunne dekke implantatet. De sistnevnte kan etter deres mening oppnå et like naturlig resultat med saltvannsimplantat.

Forskjeller mellom saltvannsimplantat og silikonimplantat

Ifølge saltvannsimplantatenes forkjempere er den største ulempen med silikonimplantat hovedsaklig at det foreligger større risiko for kapselkontraktur, som er en av de vanligste komplikasjonene ved en brystoperasjon, innsettelsessnittet blir lengre, innsettelsesalternativene er færre og det er dyrere enn saltvannsimplantatene.

Forskjeller mellom saltvannsimplantat og silikonimplantatNår det gjelder kapselkontrakturs-problematikken er begge sider relativt enige om at risikoen for kapselskontraktur er høyere med silikonimplantat enn med saltvannsimplantatene. Forkjempere for silikonimplantat anser at forskjellene i ovenstående faktorer er så små silikonimplantatenes fordeler mer enn veier opp for det.

Et argument som forkjemperne for saltvannsimplantat benytter er at om/når et silikonimplantat fylt med silikongelé (ikke kohesivimplantat) sprekker, risikerer silikonet å lekke ut i kapsellommen rundt implantatet. Det kan det senere bygges vevirriterende klumper som kan forårsake arrvev og skrumpning. Disse endringene gir smerter og må behandles gjennom at klumpene fjernes kirurgisk.

Ovenstående resonnement er i seg selv ikke feilaktig, men omfatter kun implantat som inneholder flytende silikon. De kohesive silikongeléimplantatene lekker ikke silikon selv om de skulle få en skade.

Om/når et saltvannsimplantat sprekker, synker implantatet sammen og saltvannsløsningen renner ut i brystet og transporteres bort på naturlig vis for senere å komme ut av kroppen gjennom urinen.

Kostnaden for å bytte brystimplantat er som oftest den samme som for å sette inn nye, iblant noe lavere. En fordel i forbindelse med bytte av brystimplantatene er at etterløpet er betydelig lettere.

« Introduksjon til brystforstørrelse | Brystimplantatenes ulika former »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!