Brystimplantetenes plassering – under/bak brystmuskelen

Brystimplantat kan enten plasseres under/bak den store brystmuskelen eller under brystkjertelen, foran brystmuskelen. Hvilken metode som er den beste er det forskjellige meninger om, både blant pasienter og kirurger. Som så ofte ellers ved brystforstørrelse handler det i stor grad om en avgjørelse som i hovedsak påvirkes av pasientens anatomiske forutsetninger og mål, samt kirurgens preferanser.

Brystimplantetenes plassering

Bildet viser (a) brystmuskelen og (b) plassering av implantatet foran muskelen og (c) plassering bak muskelen

Det man dog kan konstatere er at for pasienter med meget begrenset mengde eget brystvev er en plassering bak brystmuskelen den vanligste metoden. Denne metoden kalles også for submuskulær eller subpectoral plassering.

Den andre muligheten innebærer at implantatene plasseres bak brystkirtlen men foran brystmuskelen. Denne metoden kalles også subglandulær eller submmamær plassering. På denne siden gjør vi rede for forskjellene mellom plasseringsalternativene og de potensielle fordeler og ulemper.

Plassering av brystimplantatene bak muskelen

Spesielt egnet for kvinner med veldig små bryst

bak muskelenPlassering av brystimplantat bak brystmuskelen er den vanligste metoden for brystforstørring hos pasienter med veldig lite eller intet eget brystvev. Den største fordelen med denne plasseringen er at det i disse fall finnes mer vev mellom implantatet og huden, noe som gir et mer naturlig utseende. For kvinner med veldig lite eget brystvev er de fleste plastikkirurger enige om at plassering bak brystmuskelen gir det mest naturlige resultatet.

En del kirurger anser også at denne metoden medfører færre infeksjoner ettersom bakterier ikke når brystimplantatet via melkegangene. Det finnes til og med de som argumenterer for at risikoen for såkalt kapselkortaktur (forhardnet arrvev rundt implantatene) er mindre ettersom at brystmuskelens bevegelser masserer implantatene.

Ulemper ved plassering under/bak brystmuskelen

Flere valgmuligheterPlassering bak brystmuskelen har også enkelte ulemper, de fleste er imidlertid forbigående. Ubehaget etter operasjonen er større, også hovenheten ettersom den store brystmuskelen må løsnes fra festet sitt. Du kan også oppleve at brystene endrer form eller posisjon (distortion) når du for eksempel trener, gjør enkelte bevegelser med armene eller ligger og soler deg. Huden kan da framstå som litt bølgeformet/ ujevn i et visst område. I enkelte tilfeller kan til og med brystenes for og konturer påvirkes noe av brystmuskelens belastning. Dette kalles for muskelpåvirkning.

Risikoen for ”bottom out”

Om kirurgen utformer lommen der implantatet skal legges inn på feil måte er det en risiko for at brystmuskelen presser ned implantatet. Denne tilstanden kalles av og til for ”bottom out” og gjør at brystet får en unaturlig fyldighet i underkan noe som igjen kan få brystvorten til å peke oppover.

Øket risiko for skader på implantatet

Det finnes forskning som tyder på at risikoen for skader på implantatet såkalte rupturer er noe høyere ved plassering bak muskelen. Risikoen for rotering ved benyttelse av anatomiske implantat er ifølge FDA noe høyere ved denne plasseringsmetoden. I begge tilfeller avhenger dette av brystmuskelens bevegelsespåvirkning på implantatet.

Plassering av brystimplantatene foran muskelen

Fordelene med å plassere brystimplantatene foran brystmuskelen er at det innebærer mindre ubehag rett etter din brystoperasjon, mindre hovenhet og mindre risiko for at du opplever at brystimplantatene dine endrer posisjon i sammenhenge med trening av overkroppen, for eksempel når armene løftes over hodet. Metoden gir også mulighet for plassering av større implantat.

Naturlige resultater eller markert kløft

foran-muskelenDe fleste kirurger er enige om at de pasienter som har en viss del eget brystvev kan få det mest naturlige utseendet på sine bryst når implantatene plasseres foran brystmuskelen, spesielt dersom det anvendes silikonimplantat. Samtidig kan man om man vil oppnå større fyldighet og en mer markert form i brystets kløft og overdel ved denne plasseringen. For de kvinner som foretrekker en litt mer ”provoserende” look er det derfor å foretrekke å legge implantatene foran brystmuskelen da dette vil gjøre implantatene ses og kjennes bedre.

Bedre resultat ved hengende bryst

Mange kirurger anser at plassering foran brystmuskelen er den mest egnede metoden for pasienter med et visst heng i brystene. Dette argumentet forklares med at brystmuskelen også kan begynne å henge litt med tiden. Om man i så fall plasserer brystimplantatene bak muskelen er det en risiko for de havner for høyt i forhold til den naturlige posisjonen til brystvevet. Dette kan resultere i et unaturlig utseende der brystvevet oppleves å henge fra den fastere overdelen av implantatet.

Ulemper ved å plassere brystimplantatene foran muskelen

Ulempene ved å plassere brystimplantatene foran brystmuskelen består ifølge enkelte kirurger bl.a. i at brystene får et dårligere støtte av kroppen noe som kan lede til at de begynner å henge på et tidligere stadium enn ved plassering bak muskelen. Samtidig øker risikoen for at brystimplantatenes ytterkanter blir synlige, spesielt hos pasienter med en lav andel eget brystvev, noe som avhenger av at implantatene befinner seg nærmere overflaten. Det finnes også en sammenheng mellom såkalt traction rippling (mer info under risiko og komplikasjoner ») og plassering foran brystmuskelen.

« Snitt & arr ved brystforstørrelse | Sluttdel valgmuligheter »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!