Brystimplantatenes overflate – ru eller glatt?

Alle brystimplantat har et skall bestående av silikon. Overflaten kan imidlertid variere på to ulike sett. Enten har implantatet en helt glatt overflate eller så har den en ru (sandpapirslignende) overflate. Saltvannsimplantat selges nesten bare med den glatte overflaten, mens silikonimplantatene finnes med både ru og glatt skall.

Brystimplantat med ru overflate vanligst

Brystimplantat med ru overflate vanligstOpplysninger fra de to største implantatsprodusentene Mentor og Allergan viser at majoriteten av de silikonimplantater som benyttes til brystforstørrelse i dag har den ru overflaten. Dette begynner imidlertid å endres litt til den glatte overflatens fordel. Dette kan ifølge en av produsentene være et resultat av at de glatte implantatene har blitt bedre og fått en tettere overflate.

Brystimplantatets overflates påverking av sikkerheten

 Brystimplantatets overflates påverking av sikkerhetenDen ru overflaten ble utviklet for å påvirke kroppens legingsprosess og på dette viset minske risikoen for kapselkontraktur som oppstår på følgende måte;

Når kroppen oppdager et fremmedlegme påbegynnes alltid en innkapsling av bindevev (arrvev). Dette skjer ved at en kapsel av arrvev bygges opp rundt brystimplantatet. I noen tilfeller blir denne kapselen av arrvev uakseptabelt hard og smertefull – en tilstand som kalles for kapselkontraktur som er en av de vanligste komplikasjonene ved brystforstørring.

Vanskelig å bevise effekten av ru overflate

Man har i studier hatt vanskelig for å bevise at den ru overflaten har noen effekt, til og med de mest erfarne plastikkirurgenes meninger er ofte forskjellige på dette punktet. Den ru overflaten har imidlertid vist seg å minske risikoen for at implantatene skal havne i feil posisjon. Dette er viktig ved benyttelse av det anatomiske implantatet som har en overside og nedside. Det spiller ingen rolle ved runde implantat.

Ulemper ved ru brystimplantat

Ulemper ved ru brystimplantatDen fordelen som de teksturerte implantatene har innbærer ifølge enkelte kirurger også å medføre en ulempe. Denne innbærer at den ru flaten øker risikoen for synlige ujevnheter (traction rippling) som er den vanligste årsaken til estetisk misnøye etter en brystoperasjon. Traction rippling oppstår i de tilfeller der vevet (ofte ovenfor) implantatet vokser fast i den teksturerte yttersiden. Når implantatet etter en tid synker ned oppstår en dragning i huden som opptrer som rippling.

Andre kirurger mener at dette ikke stemmer og at rippling forekommer som et resultat av at implantatet folder seg og at huden følger denne folden. Dette viser seg som ujevnheter i huden (rippling) og blir spesielt synlig når pasienten bøyer seg framover. Man mener at foldeproblematikken har gjort seg gjeldende først i de senere år som et resultat av den økende interessen for større implantat som automatisk har større hang til å folde seg.

Brystimplantat med ru overflate dyrere enn glatte

Enkelte kirurger anser at den ufullstendige vitenskapelige støtten for minsket kapselfrekvens pga den teksturerte overflaten, en høyere pris og en evt. økt risiko for rippling taler til anvending av implantat med glatt overflates fordel.

Observer at ovenstående resonnement gjelder ved benyttelse av runde implantat. De anatomisk formede implantatene har alltid en ru overflate ettersom at de skal leges i en spesiell posisjon for at det skal gi et fint sluttresultat.

« Brystimplantatenes ulike profil | Valget av størrelse på brystimplantatene »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!