Body-Jet WAL (Vannjet Assistert Fettsuging)

Body-Jet, også kjent som WAL (Waterjet assisted liposuction) eller på norsk vannjet assistert fettsuging – er en ny metode for å fjerne gjenstridige fettansamlinger fra kroppen.

Body-Jet-teknikken skiller seg fra andre metoder innom fettsuging der man ellers bruker fysisk kraft eller oppvarming av vevnad for å løse opp fettcellene. Istedenfor brukes vanntrykk.

Vanntrykket med Body-Jet/WAL får fettcellene å løssne

Ved fettsuging med Body-Jet/WAL bruker man en trykksatt vannstråle för suget i fettlageret. Vanntrykket får fetstrukturen at opplöse seg, slik att fettcellene enkelt følger med inn i suget.

Med vanntrykkteknikken, kan vevet behandles med forsiktighet, som igjen leder til betydelige fordeler i form av mindre blødninger, kortere “dødtid” etter inngrepet og mindre ubehag.

Fettcellene er intakte etter en Body-Jet og kan flyttes

På grunn av den forsiktige håndteringen av fettvevnaden, er en stor del av de fjernede fettcellene i veldig god stand når de kommer ut. Det betyr at de kan gjenbrukes i andre deler av kroppen. For eksempel er fettceller som har ekstraherts med Body-Jet, injiseres i ansiktet, brystene eller andre deler av kroppen der du ønsker å øke volum og fyldighet.

Overføring av fett fra ett sted på kroppen til en annen er ikke noe nytt i estiska kirurgi. Problemet har alltid vært å få fettcellene til å overleve i den nye plasseringen og dermed få en varig endring.

Å utvinne transplantable fettceller ved hjelp Body-Jet/WAL har vist seg svært effektivt fordi fettcellene som gjør er i godt skikk, overlever i større grad enn de som oppnås med mindre skånsomme teknikker.

Body-Jet/WAL er dermed en meget interessant metode for å fjerne fett, ikke minst for de som samtidig og på en naturlig måte ønsker også å øke fylden av andre deler av kroppen.

Vi følger utviklingen og vil gi mer informasjon om Body-Jet/WAL snart!

« Fettsuging med radiofrevens (BodyTite) | Slik går en fettsuging til »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!