Bilder før og etter plastisk kirurgi

Velkommen til bildebanken for plastisk kirurgi! Her finner du gallerier med bilder tagna for og etter ulike plastiske operasjoner. Til visse av bildene i galleriene finnes også en informasjonstekst.

Bilder ingen garanti for resultater

Plastisk kirurgi kan på en betydelig måte forandre og forbedre en persons utseende. Resultatet av en plastisk operasjon er forskjellig fra pasient til pasient avhengig av den enkelte pasientens unike forutsetninger. Ved å studere de før og etter bildene som presenteres i fotogalleriet kan du få en oppfatning av hva hver enkelt skjønnhetsoperasjon kan oppnå med tanke på forandringer og forbedringer av en persons utseende.

Før og etterbildene av plastiske operasjoner er alle tatt av plastikkirurger som et ledd i den forberedende og oppfølgende konsultasjonsprosessen som pasienten deltar i i sammenheng med plastisk kirurgi. Observer at disse før og etterbildene av plastikkirurgi i enkelte tilfeller kan inneholde pasienter som har gjennomgått flere inngrep enn det bildesiden sier.

Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!