Slik utføres en behandling med tannimplantat

En tannimplantasjon er en behandling som er inndelt i 3 steg fordelt over ca. 6-8 besøk under en behandlingsperiode på 3-12 måneder.

a.) Krone b.) Distans c.) Implantat

I de ulike stegene utføres en forberedende undersøkelse, forarbeid, innsetting av fiksturer (titanskruer), eventelt en distanse (overgang) operasjon, etterkontroll, protetiskt arbeid og rutinebesøk.

Hvor mange behandlinger som er nødvendig og hvor lang behandlingsperioden blir avgjøres av benkvaliteten, pasientens forutsetninger og behov.

Hvor vondt er det å utføre en tannimplantatbehandling?

Hvor vondt er det å utføre en tannimplantatbehandling?Hvor ubehagelig man som pasient opplever ”implantatbehandlingen” varierer fra person til person, akkurat som vanlig tannbehandling. Normalt så utføres selve implantatkirurgien med premedisinering, litt beroligende medisin og vanlig tannlegebedøvelse.

Du kan selv påvirke hvilken type smertelindring du ønsker i de ulike stegene i behandlingen. Det finnes mange klinikker med behandlingsmetoder som er rettet mot personer med mer eller mindre ”tannlegeskrekk”.

Etter implantatkirurgien kan behandlingsområdet være litt hovent og det kan føles ømt noen dager, men for det meste er det tilstrekkelig med vanlige smertestillende tabletter etter operasjonen.

Forberedende konsultasjon og vurdering

Forberedende konsultasjon og vurderingDet første som skjer før en behandling med innsetting av tannimplantat er at man som pasient velger ut eller henvises videre til en klinikk som utfører en slik behandling. Du vil finne disse på siden; klinikker for tannimplantat.

Om du savner en spesielt tann vil du få eventelt få anbefalt et implantat med krone. Om du savner flere tenner vurderes da flere individuelle implantater med kroner, alternativt en broløsning som er en serie av sammenhengende konstruerte tenner med to eller flere implantater.

Hvis du trenger å erstatte alle tennene i kjeven vil eventuelt en støttebro være et alternativ. Broen vil festes til 4-6 implantat i kjeven.

Steg 1 – Forarbeid

Før en implantatbehandling vil det bli utført en grundig undersøkelse- og forarbeid. Dette blir gjort for at man skal velge rett strategi og skape et miljø i din munn hvor implantatene har gode forutsetninger for å feste seg.

Det første som skjer er en grundig undersøkelse hvor det blir tatt røngtenbilder av dine tenner og tannben. Hvis man finner ut at tannbenets kvantitet eller kvalitet ikke er god nok, må man eventuelt transplantere benvev fra et annet sted på kroppen, vanligvis underkjeven, for å få nok ben til å feste implantatene.

Kjevebenet og eventuelt andre tenner må være hele og uten infeksjon og helbredet fra eventuelt tidligere tannbehandlinger.

Når munnen er ren og frisk nok med et godt feste for implantatene så anses forarbeidet som avsluttet. Dette kan ta fra en dag til flere måneder avhengig av utgangspunktet.

Steg 2 – Innsetting av tannimplantat

Insettingen av tannimplantatene kan skje med s.k. en- eller tostegs-kirurgi.

Altn 1 – den mer vanlige tostegs-kirurgien

Innsetting av tannimplantatMed tostegs-kirurgi menes at man ved en første operasjon opererer inn fiksturen – en slags skrue i tannbenet. Deretter plasserer man en dekselsskrue over implantatet for å beskytte det og for så å dekke hele fiksturen med slimhinne, tannkjøtt.

Man etterlater deretter implantatet for å gro i 3-6 måneder.

Når fiksturen har grodd inn i tannbenet er det nødvendig ned et lite inngrep for å frilegge implantatet før tannen eller tennene kan lages. Slimhinnen og dekselsskruen tas bort og deretter forlenges fiksturen med en distanse hvor den nye tannen (kronen, protesen eller broen) festes.

Altn 2 – den enklere enstegs-kirurgien

En-stegs operasjon’ betyr at en del av implantatet, distanse, stikker litt ut gjennom tannkjøttet og det står normalt sting rundt denne. Ved denne teknikken dekker man ikke til implantatet med slimhinne, tannkjøtt. På denne måten kan den proteriske behandlingen begynne direkte uten en ytteligere operasjon.

Fortsatt er den eldre 2-stegsteknikken den mest brukte da dette er den teknikken som til nå har gitt gode resultater og er best dokumentert.

Tidlig og umiddelbar belastning på tannimplantat

Tidlig og umiddelbar belastning på tannimplantatNormalt skal et tannimplantat tilheles under 3-6 måneder før en belastastning med en krone eller bro skal skje. Under denne tiden får pasienten ofte anvende en midlertidig protese.

Mange studier tyder imidlertid på at overnevnte tilhelingsperiode ikke er nødvendig, hvorpå man kan begynne å belaste tennene tidligere (etter 2-3 uker) eller umiddelbart etter at implantatet er satt inn.

Ved tidligere eller umiddelbar belastning av tannimplantatet reduseres behandlingstiden til et minimum, kun ett inngrep er nødvendig, midlertidige proteser vil ikke behøves og pasienten får umiddelbart en god estetikk og funksjon.

Det finnes imidlertid tannleger som mener at teknikken med tidlig er umiddelbar belastning er for dårlig underbygget for å kunne betraktes som sikker.

Steg 3 – feste de nye tennen

Når umiddelbar beIastning av implantatene ikke anvendesmå man tilbake til klinikken for å få sine ferdige ”nye” tenner festet.

De nye tennene har blitt konstruert på et spesifikt labartorium og skreddersys for at de skal passe til din munn og dine ønskemål. Utfomingen på implantatene baseres på et avtrykk som er tatt ved et tidligere besøk.

« Introduktsjon till tannimplantat | Risikoer og komplikasjoner med tannimplantat »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!