Behandling av håravfall/hårtap

For den som lider av håravfall/hårtap finnes det et antall ulike behandlingsmetoder tilgjengelig. I prinsippet kan man dele disse opp i fire ulike hovedretninger for behandling av håravfall. Hvilken av disse retningene som passer deg best kommer an på hva som er årsaken til håravfallet, dine økonomiske forutsetninger, anatomiske forutsetninger og dine personlige ønsker.

Behandling av håravfallOm håravfallet ditt er et symptom på sykdom, spiseforstyrrelse, ernæringsbrist, fysisk/ mental stress eller annen medisinsk betinget grunn er det i første omgang den bakenforliggende årsaken som skal behandles.

Om håravfallet ikke kommer av noen av disse grunnene, eller behandling mot dem ikke har gitt deg tilfredsstillende resultat har du de følgende alternativene å forholde deg til.

I prinsippet kan du velge mellom følgende alternativer til behandling ved håravfall:

  • Å skjule håravfallet ved hjelp av spesielle hårprodukter eller hårerstatning
  • Å motvirke håravfallet ved hjelp av medisinering
  • Å motvirke eller til en viss grad tilbakestille håravfallet ved hjelp av laserbehandling av hodebunnen
  • Å kompensere for og tilbakestille håravfallet ved hjelp av en hårtransplantasjon

I de følgende artiklene beskriver vi nærmere de ulike behandlingsalternativene ved håravfall

« Årsaker til håravfall | Hårtransplantasjon ved håravfall »
Premiumsponsorer
Banner

©Copyright 2015 | Nettstedkart | Sikkerhetspolicy

Søk klinikk!